Reklamační protokol

Sdělujeme, že servisní úkony a zákroky nutné k řešení reklamačních požadavků kupujících, již vyřizujeme v řádných termínech.
Přesto ještě mohou být některé reklamační požadavky řešeny s časovou prodlevou způsobené důsledky krizových opatření
a nebude tak možné dostát zákonem stanovené lhůtě 30 dní. Děkujeme za pochopení.

Odběratel    
Záruka
Vyberte typ !
Jméno
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!
eMail
Hodnota musí být zadána Neplatný formátPřekročen maximální počet znaků!
Telefon
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!
Adresa
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!
Město a PSČ
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!

Produkt    
Prodejce
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!
Výrobek již
opravován

Datum nákupu
Hodnota musí být zadána Neplatný formát!
Kód výrobku
Typ výrobku
Vyberte typ výrobků !
Výrobní
číslo
Model
Hodnota musí být zadána Překročen maximální počet znaků!
Popis vady
Hodnota musí být zadána !
Souhlas musí být zadán.

Údaje označené ! jsou povinné
© Teka CZ, 2009-2017.