Reklamační protokol  (předprodej)

Odběratel 
Společnost
Hodnota musí být zadána. !
Vyřizuje
eMail
Hodnota musí být zadána. Neplatný formát!
Telefon
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků!
Adresa
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků.!    
Město a PSČ
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků.!
Stát

Produkt
Číslo dod. listu
nebo faktury
Hodnota musí být zadána.Neplatný formát!
Počet kusů
Hodnota musí být zadána.
Neplatný formát
minimální hodnota 1 kus.
!
Datum nákupu
Hodnota musí být zadána.Neplatný formát!
Kód výrobku
Typ výrobku
Vyberte typ výrobků !
Výrobní
číslo
Model
Hodnota musí být zadána.!
Důvod
reklamace
Výberte jako důvod reklamace jednu z možností a upřesněte vady!
Výrobek již
opravován

Popis vady
Hodnota musí být zadána.!
Hodnota musí být zadána.

Údaje označené ! jsou povinné
© Teka CZ, 2009-2017.