Reklamační protokol  (na prodejně)

Sdělujeme, že servisní úkony a zákroky nutné k řešení reklamačních požadavků kupujících, již vyřizujeme v řádných termínech.
Přesto ještě mohou být některé reklamační požadavky řešeny s časovou prodlevou způsobené důsledky krizových opatření
a nebude tak možné dostát zákonem stanovené lhůtě 30 dní. Děkujeme za pochopení.

Odběratel
Společnost
Hodnota musí být zadána. !
Vyřizuje
eMail
Hodnota musí být zadána. Neplatný formát !
Telefon
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků!
Město a PSČ
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků.!
Adresa
Hodnota musí být zadána.Překročen maximální počet znaků.!
Stát
Zákazník - adresa umístění produktů
Jméno
Adresa
Překročen maximální počet znaků.
Město a PSČ
Neplatný formátPřekročen maximální počet znaků.
eMail
Neplatný formát.
Telefon
Překročen maximální počet znaků
Datum nákupu
Hodnota musí být zadána.Neplatný formát!
Produkt
Číslo dod. listu
nebo faktury
Hodnota musí být zadánaNeplatný formát!
Počet kusů
Hodnota musí být zadána
Neplatný formát
Minimální hodnota 1 kus
!
Typ výrobku
Vyberte typ výrobků !
Kód výrobku
Model
Hodnota musí být zadána!
Výrobní
číslo
Důvod
reklamace
Výberte jako důvod reklamace jednu z možností a upřesněte vady!
Výrobek již
opravován

Popis vady
Hodnota musí být zadána.!

Údaje označené ! jsou povinné
© Teka CZ, 2009-2017.