Certifikat Teka - Teka Servis

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Prodloužená záruka
Certifikat
Vyplňte prosím všechny položky formuláře níže a odešlete spolu se snímkem nákupního dokladu a výrobního štítku.

POZOR: Registrace poukazu musí proběhnout nejpozději do 30-ti dnů od nákupu!
_______________________________________________________________

Právní upozornění
V souladu s ustanoveními platného Zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že vaše osobní údaje budou začleněny do souboru vlastněného Teka - CZ, s.r.o. za účelem řešení závad spotřebičů, asistence ze strany Služby technické asistence, provádění průzkumů spokojenosti zákazníků týkajících se produktů, logistiky a poprodejních služeb a za účelem zasílání technických a obchodních informací o našich produktech a službách.
Práva na přístup, opravu, zrušení a protest budete moci uplatnit zasláním písemné komunikace s předmětem "Osobní údaje" na adresu: info@teka-cz.cz.


Prodloužená záruka chrání zakoupený výrobek ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce, její platnost začíná dnem následujícím po skončení záruky od výrobce. Prodloužená záruka je určena pouze pro koncové spotřebitele.

Na co se prodloužený servis nevztahuje:
  • na výrobky, které nebyly dovezeny prostřednictvím společnosti Teka-CZ, s r.o.
  • na výrobky používané v komerčním využití
  • na části výrobku zjevně opotřebené nepřiměřeně k době používání výrobku, vizuální změny povrchu nebránící běžnému používání výrobku, mechanické poškození, poškození způsobené přírodními živly, poškození způsobené závadou v rozvodech (elektroinstalace, voda, plyn), vady způsobené použitím spotřebiče v rozporu s návodem na použití, vady způsobené použitím spotřebiče v nevhodném prostředí, výrobek, do něhož bylo zasahováno jinou osobou než servisních technikem poskytovatele s výjimkou připojení spotřebiče k elektrice, vodě, plynu v souladu s návodem k použití výrobku, běžně opotřebené díly, plastové díly, např. madla, přihrádky, poličky v chladničce, zdroje světla a jejich krytů, těsnění, filtry, koše nebo jiné příslušenství.

Další ujednání
  • Doba prodlouženého servisu se žádnou předcházející opravou neprodlužuje.
  • Na opravu se nevztahuje 30ti denní lhůta a o případné výměně výrobku rozhoduje poskytovatel
  • Poskytovatel si uplatňuje právo na změnu podmínek tohoto prodlouženého servisu.
  • Zákazník při registraci certifikátu potvrzuje souhlas s rozsahem služby prodlouženého servisu a potvrzuje, že porozuměl všem podmínkám prodlouženého servisu a bez výhrady s nimi souhlasí.
  • Zákazník při registraci uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu zákona ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to výhradně za účelem vedení evidence zákazníků.

 
Copyright Teka CZ, 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky